BTS Grup

Infrastructure Çözümlerİ

Network Altyapı Çözümlerİ

Ağ Kablolama Çözümleri:

Ağ haberleşmesinin performanslı ve sürekli çalışabilir olmasını sağlayabilmek için kurumların bilgi işlem altyapısının uluslararası standartlara uygun bir şekilde tasarlanıp hayata geçirilmesi gerekir.

BTS Group olarak, ağ altyapıları için projelendirme, keşif, sistem odası tasarımı, kablolama, etiketlendirme ve sonlandırma, fiber bağlantılar, kabin tasarımı, patch panel düzenleme, sistem odası kurulum ve taşıma hizmetleri konularında müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına uzman ve yetkin kadromuz ile destek vermekteyiz. 

 

Yerel Alan Ağları Çözümleri:

Yerel alan ağları, kampüs, işyeri, ev vb. sınırlı coğrafi alanlarda bulunan bilgisayarları ve çevre birimleri birbirine bağlayan yapılardır. Günümüzde güvenlik ve yönetim ihtiyaçlarının her geçen gün daha da artması sonucunda yerel ağların doğru ve verimli tasarlanması önem kazanmıştır. Bu konuda BTS Group olarak uzman ekibimiz ve Network Altyapı mimarlarımız ile birlikte en uygun tasarımı sizlere sunuyoruz. Siz Müşterilerimizin, ağ altyapısını ve yerel ağ topolojilerini analiz ederek sistem performansı, ağ güvenliği, trafik ve kullanıcı yönetimi kriterlerine göre yerel ağ tasarımını gerçekleştiriyoruz.

Yerel ağ çözümlerimiz, danışmanlık, kurulum, yapılandırma, entegrasyon ve bakım/onarım hizmetlerini kapsamaktadır.

 

Network Monitoring Hizmetleri:

 

Dijital dönüşüm ile birlikte kurumların ağları büyümekte ve büyümeye bağlı olarak yönetimi zorlaşmakta ve maliyetler her geçen gün artmaktadır. 

Orta ve büyük ölçekli ağlarda, yönlendirici, anahtar, sunucu, güvenlik duvarı ve sanal makineler gibi tüm ağ cihazlarının hata, performans ve güvenlik açıklarının takibi sonucunda periyodik olarak izlenmesi önem arz etmektedir. 

BTS Group olarak, altyapılarınıza en uygun (Açık kaynak veya üretici lisanslı) izleme yazılımlarını tespit ederek sizlere sunuyoruz.

BTS Group bünyesinde aşağıdaki ağ izleme yazılımları bulunmaktadır.

Ağ İzleme çözümlerimiz, danışmanlık, kurulum, yapılandırma, entegrasyon ve bakım/onarım hizmetlerini kapsamaktadır.

Ağ Otomasyon Çözümlerİ

Ağ otomasyon ve orkestrasyon çözümleri; yenilikçi müşteri deneyimi ve operasyonel mükemmelliyet sağlamak için, makine öğrenimi teknolojileri ile kurumların ağlarını uçtan uca proaktif bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur. Bu yazılımlar, açık kaynak kod teknolojisi kullanılarak oluşturulan merkezi bir denetleyici rolü üstlenip; ağ tıkanıklığı, güvenlik sorunları ve cihazların hata durumlarında ağ ile ilgili otomatik kararlar alabilen programlanabilir yapılardır. 

 

BTS Grup olarak gerek çalışmış olduğumuz üreticiler ve yerli/ milli olarak geliştirdiğimiz uygulamalar ile müşterilerimizin Ağ Altyapılarının, en güncel teknolojileri yakalayarak hizmet kesintisinin ve insan hatasının sıfıra indirildiği Yazılım Tabanlı Ağ Mimarileri’ne geçişini sağlıyoruz.

Kablosuz Ağ Çözümlerİ

Günümüzde, iş dünyası, eğitim, bilim, spor vb. bir çok alanda kablosuz erişim kullanıcı ihtiyaçlarının başında gelmektedir. Mobil çalışma ihtiyaçlarının artması ile birlikte kablosuz ağlara olan ihtiyaç geçmiş yıllara oranla ciddi bir artış göstermektedir. Kablosuz ağların yüksek hızlarda verimli ve eşit dağılımlarla çalışabilmesi temel amaç olarak ele alınmaktadır. Bu bağlamda BTS Group olarak uzman kadromuz ile öncelikli ihtiyacınız olan yapının planlanması adına yerinde keşif ile birlikte uygun teknoloji ve ürünü konumlandırmaktayız. 

Kablosuz ağ çözümlerimiz, danışmanlık, kurulum, yapılandırma, entegrasyon ve bakım/onarım hizmetlerini kapsamaktadır.

Verİ Merkezİ Çözümlerİ

Veri Merkezi bir işletmenin kendi yapısı içerisinde veya bir servis sağlayıcı bünyesinde barındırdığı ve şirketlerin en önemli bilgilerinin bulunduğu alanlardır. Veri Merkezi, kuruluşunuzun bilgi teknolojileri operasyonlarını ve ekipmanlarını merkezi hale getirmekte, verilerin işlenmesine (toplanması, saklanması, dağıtılması) olanak sağlamak amacıyla bilgisayar ve ağ donanımlarının yoğun olduğu bir merkezdir. Bu nedenle uygun Veri Merkezi tasarımları önem arz etmektedir. Yapılan tasarımın başından itibaren en ince detayına kadar incelenmesi ve kurumların ihtiyaçlarına göre şekillendirilirken aynı zamanda gelecekteki teknolojilerin de iyi hesaplanıp tasarıma yansıtılması gerekmektedir. 

 

BTS Grup olarak kurumunuza özel, tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak en uygun teknolojiler ve alnında yetkin danışmanlarımız ile Veri Merkezi mimarileri tasarlanmaktadır. 

Hİperbütünleşİk Altyapı Çözümlerİ

Günümüzde sanallaştırma çözümleri gelenekselleşmiş bir teknoloji olup, küçük ve orta ölçekli firmalarda dahi giriş seviyesinde yatırım ihtiyacı doğurmaktadır. İş sürekliliği gereksinimleri göz önünde bulundurulduğunda yüksek erişilebilirilikteki bir sanallaştırma altyapısı için ortak depolama alanı ve esnek/hızlı yedekleme çözümleri bir gereksinim haline gelmiştir. Yüksek erişilebilirlikli bir altyapıda, her donanımın veya servisin ayrıca temini, yönetilmesi ve kontrolünün sağlanması da çeşitli giderleri yükseltmektedir.

Hiper Bütünleşik (Hyper-Converged) adı altında sınıflandırılan iki veya daha fazla sanallaştırma sunucusu üzerinde tüm altyapı elemanlarını sanallaştırabildiğiniz, tek bir merkezden yönetime sunabildiğiniz depolama, ağ, yedekleme çözümlerini bir arada tutan ve monitörleyebilen altyapılar çözüm olarak sunulmaktadır. HCI çözümleri ile tüm Bilgi Teknolojileri altyapısı tek bir arayüz aracılığı ile kolayca işletilebilmektedir. 

BTS Grup olarak gerek çalışmış olduğumuz üreticiler ve yerli/ milli olarak geliştirdiğimiz uygulamalar ile müşterilerimize Hiper Bütünleşik Altyapı Çözümleri sunmaktayız.

Sunucu Çözümlerİ

İş yüklerinize uygun her türlü sunucu tipleri amacına yönelik  özel olarak tasarlanabilmektedir.  BTS Group olarak aşağıdaki alanlarda çözüm sağlamaktayız:

 

   ● Sanallaştırma Sunucuları

   ● Yüksek Performanslı Hesaplama (HPC) Sunucuları

   ● İş-Kritik (Mission Critical) Sunucular

   ● Uç Nokta Hesaplama Sunucuları

   ● Giriş Seviyesi (SMB iş yükleri için) Sunucular

 

Global düzeyde teknoloji partnerlıkları  ile beraber üzerinde çalışılmış olan, yazlım ve uygulamalarınızın ihtiyacı olan sistemlerin altyapıları için amaca yönellik özelleştirilmiş ve ilgili sistem üreticileri tarafından sertifikalandırılmış/onaylanmış donanımlar da tarafımızdan müşterilerimize çözüm olarak sunulabilmektedir.

Sunucu Çözümleri alanındaki hizmetlerimiz danışmanlık, kurulum, yapılandırma, entegrasyon ve bakım/onarım faaliyetlerini kapsamaktadır.

Depolama Çözümlerİ

Verilerinize uygun her türlü depolama ihtiyaçlarını karşılayabilecek donanımlar amacına yönelik özel olarak tasarlanabilmektedir. BTS Group, olarak aşağıdaki alanlarda çözüm sağlamaktayız :

 

   ● All-Flash ve Adaptive-Flash/Hybrid Depolama Sistemleri 

   ● Big-Data Depolama Sistemleri

   ● OLTP Uygulamaları için Depolama Sistemleri

   ● Yedekleme için Depolama Sistemleri

   ● Direct-Attached Storage (DAS)

   ● Network-Attached Storage (NAS)

   ● Depolama Ağı Çözümleri (SAN - Storage Area Network)

 

Global üreticilerin ve BTS Group tarafından geliştirilen yerli/milli, iş yüküne yönelik yazılımsal depolama (Software Defined Storage vb.) çözümleri de sunulmaktadır. 

Depolama Çözümleri alanındaki hizmetlerimiz danışmanlık, kurulum, yapılandırma, entegrasyon ve bakım/onarım faaliyetlerini kapsamaktadır.

Sanallaştırma Çözümlerİ

Geleneksel Sanallaştırma

Bilgi Teknolojileri iş birimleri için altyapı yatırımları On-Prem veya Bulut(Cloud) üzerinden sağlanmaktadır. On-Prem altyapı yatırımlarında ise sanallaştırma, bir opsiyondan ziyade temel altyapı elemanlarından biri haline gelişmiştir. Bu çerçevede geleneksel sanallaştırma alanında açık kaynaklı veya küresel çerçevede kendini kanıtlamış, lider hiper-vizör çözümleri BTS Group tarafından sunulmaktadır.

BTS Group, sanallaştırma altyapıları için hiper-vizör seviyesinde açık kaynaklı veya küresel düzeyde bilenen üreticilerin sanallaştırma çözümlerini sunmakta ve uzman kadrosu ile entegrasyon ve Proof-of-Concept hizmetlerini de vermektedir. Bu çözümlerin arasında aşağıdaki amaçlara yönelik özel sistemler de kurgulanabilmektedir :

 

VDI

Uzaktan çalışma şartları ile daha da farkındalığı artan sanal iş istasyonu ve mobilite ihtiyaçlarını karşılamak için Sanal Masaüstü Altyapıları (VDI - Virtual Desktop Infrastructure) çözüm olarak tercih edilmektedir.

 

Container Platformları

Günümüzde sanallaştırmanın da farklı yöntemleri keşfedilmiş ve donanımın yazılımsal olarak sanallaştırılmasının yerine; Container olarak isimlendirilen teknoloji yaklaşımı ile uygulamalarınız için ortam sanallaştırma çözümleri trend olmaktadır. Bu çözümler aracılığı ile iş-kritik sistemleriniz için CI/CD süreçlerinden, yedekleme ve ölçeklendirme süreçlerine kadar esnek, modüler, çevik altyapılar tasarlanabilmektedir.

Söz konusu çözümler ile iş yüklerinin ekstra efor ve yapılandırma gerektirmeden On-Prem veya Cloud üzerinde koşturulabilecek şekilde altyapılar Hybrid-Cloud olarak tasarlanabilmektedir.

Bütünleşİk İletİşİm Çözümlerİ

Kurumların karmaşık iletişim ihtiyaçlarının yönetimi ve uygulanması, kesintisiz ve entegre bir iletişim altyapısına ihtiyaç duymaktadır. Duyulan bu ihtiyaç bütünleşik iletişim çözümleri ile karşılanmaktadır. Bütünleşik iletişim altyapısı kurumlar için yardımcı bir destek kolu iken büyüyen ve mobilleşen yapılarda artık olmazsa olmaz bir yapı haline dönüşmektedir. Kurumların, yoğun bilgi transferine neden olan karmaşık iletişim ihtiyaçları nedeni ile iletişim altyapılarının daha etkin yönetimi  için yatırım gereksimleri ortaya çıkmaktadır. Bunun ile birlikte, mobil ve uzaktan çalışma yöntemlerinin artması da Bütünleşik İletişim Çözümlerine olan ihtiyacı hızlandırmaktadır. 

 

Bütünleşik İletişim Altyapısının temeli hızlı, güvenli, kaliteli ve kesintisiz bağlantıya dayanmaktadır. Bu bağlamda BTS Group olarak ses, görüntü, video konferans, web ve mobil bağlantıları içeren bir bütünleşik platform ile iletişimin süreklilik esaslı olarak sağlanmasını hedefliyoruz.  Bütünleşik İletişim çözümlerimiz, danışmanlık, kurulum, yapılandırma, entegrasyon ve bakım/onarım hizmetlerini kapsamaktadır.

 

BTS Group olarak bütünleşik iletişim alanında sunduğumuz çözümlere aşağıdan ulabilirsiniz.

 

   ● VOIP

   ● Call Center

   ● Mobility

   ● Video Conference