BTS Grup

Güvenlİk Çözümlerİ

Güvenlİk Duvarı Çözümlerİ

Yeni Nesil güvenlik duvarları klasik güvenlik duvarlarına kıyasla gelişmiş yetenekler sunmaktadır. Geleneksel güvenlik duvarları sadece veri paketlerinin ağ trafiği üzerinde giriş ve çıkış izinlerini yönetebilme yeteneğine sahipken, yeni nesil güvenlik duvarları; uygulama kontrolü, IPS/IDS, Sandbox, URL Filtreleme, DNS Güvenliği gibi ek özellikler ve daha gelişmiş tehdit önleme yetenekleri sunmaktadır.

 

Kuruluşunuza özel olarak yapılan fizibilitenin ardından, en uygun yeni nesil güvenlik duvarları çözümlerinin konumlandırılması, kurulumu ve entegrasyonu yetkin personelimiz tarafından sağlanmaktadır.  

E-posta Güvenlİğİ Çözümlerİ

Günümüzde siber saldırıların başlatılması ve dağıtılmasında kötü amaçlı yazılımların e-posta yolu ile teslim edildiği ve siber saldırılara maruz kalan kuruluşların neredeyse yarısının zararlı yazılımları bu şekilde aldığı görülmektedir. Siber saldırıların her geçen gün hacmi ve karmaşıklık seviyesi artmaktadır. Geleneksel zararlı yazılımlardan korunma çözümlerinin gelişmiş ve Zero-Day tehditlerini tespit etmek ve durdurmakta yetersiz olduğu görülmektedir. Saldırganlar özellikle kimlik avı, BEC gibi yakalanması zor ve hedefe dayalı yöntemler ile e-posta iletilerine gömülü kötü amaçlı yazılımları, kullanıcı bilgisayarlarına ulaştıracak gelişmiş yöntemler ile siber saldırılar gerçekleştirmektedir. 

 

Yöneticiler vehassas verilere/sistemlere erişimleri olan kullanıcılar en çok risk altında olan kullanıcı tipleri olup, e-posta tehditlerinin farkında olmayan kullanıcılar da kuruluşlar için güvenlik risklerini artıran unsurlardır. Zararlı yazılımların yayılması, dolandırıcılık amaçlı içeriklerin tespit edilmesi ve güvenliğin sağlanması amacıyla e-posta güvenliğine ilişkin özel çözümler bulunmaktadır. E-posta güvenliği için uzman ekiplerimiz tarafından kuruluşunuza en uygun çözümler konumlandırarak kurulum ve entegrasyon hizmetleri verilmektedir.

Son Kullanıcı Çözümlerİ

Uç noktalar, siber saldırganlar için öncelikli hedeftir. Başarılı saldırıların sonuçları ve hasarı arttıkça, birçok şirket birden çok uç nokta koruma ürünü ekleyerek genel savunmasını güçlendirmeye çalışmaktadır. Fakat bu yaklaşım kuruluşların güvenlik yönetimlerini zayflatmaktadır. Bunun nedeni ise her bir ürünün farklı yönetim konsolleri bulunmakta ve birbirinden farklı politikalar ile çalışmaktadır. Dolayısı ile farklı ürünlerin bir arada kullanılması ek BT yükü ve maliyeti yaratmanın yanı sıra, gözden kaçan tehdit olasılığının artmasına neden olur. Günümüzde siber tehditler kuruluşların iş süreçlerini önemli ölçüde etkilemekte ve kuruluşlara finansal, yasal vb. zararlar vermektedir. Dolayısı ile modern saldırılar için tespit ve tepki süreleri saldırıları erken önlemek için önem arz etmektedir.  

 

Endpoint Security çözümleri hem geleneksel hem de mobil cihazlar için uç noktada en iyi güvenliği sağlamak ile birlikte, yenilikçi saldırı önleme teknolojileri, kötü amaçlı yazılımlara, kimlik avı hırsızlığı gibi tehditlere karşı en güçlü savunmayı sağlar. Kuruluşunuza özel olarak yapılan fizibilitenin ardından, en uygun Endpoint Security çözümlerinin konumlandırılması, kurulumu ve entegrasyonu yetkin personelimiz tarafından sağlanmaktadır.

İçerİk Fİltreleme / Proxy Çözümlerİ

Web proxy`si, web sitelerine giden ve web sitelerinden gelen trafiği yöneten bir teknolojidir. Temelde, web proxy`si web trafiği için bir "karantina" hizmeti sağlar. Kullanıcılar ve HTTP / HTTPS siteleri arasındaki trafiğin% 100`ünü inceler ve tüm URL`leri sınıflandırır, böylece kötü amaçlı siteler veya sayfalar tanımlanabilir ve engellenebilirken, iyi URL`ler politikalara göre erişilebilir durumda kalır. Proxy ayrıca kimlik doğrulaması yapabilir ve denetim veya kontrol olmaksızın hiçbir trafiğin İnternet üzerinden akmamasını veya internete tünel açmamasını sağlayabilir. Proxy mimarisi, günümüzün gelişmiş web tabanlı tehditlerine karşı mutlak koruma sağlayan tek mimaridir.

 

Kuruluşunuza özel olarak yapılan fizibilitenin ardından, en uygun İçerik Filtreleme / Proxy çözümlerinin konumlandırılması, kurulumu ve entegrasyonu yetkin personelimiz tarafından sağlanmaktadır.  

NAC Çözümlerİ

Ağ Erişim Kontrol (Network Access Control –NAC) çözümleri, IoT, BYOD ve kurumsal cihazların yanı sıra çalışanlar, misafirler ve yükleniciler için kablolu/kablosuz erişim kontrol yöntemi olarak kullanılmaktadır. NAC ürünleri her boyuttaki kuruluş için ağ günveliğinin temelini oluşturarak kullanıcıların ağ erişiminde RADIUS, TACACS+ vb. doğrulama sunucuları üzerinden kimlik doğrulaması gerçekleştirerek ağ erişimlerini güvence altına alır.

 

Kuruluşunuza özel olarak yapılan fizibilitenin ardından, en uygun Ağ Erişim Kontrolü (Network Access Control – NAC) çözümlerinin konumlandırılması, kurulumu ve entegrasyonu yetkin personelimiz tarafından sağlanmaktadır.

DLP Çözümlerİ

Günümüzde işletmeler yeni ve beklenmedik güvenlik sorunları ile karşı karşıyadır. Gerek kullanıcı farklındalık eksikliğinden kaynaklı gerekse siber suçluların şirketlerden veri çalmak için geliştirdiği etkili yöntemler ele alındığında DLP (Data Loss Prevention) güvenlik yaklaşımımızın önemli bir unsuru olmaktadır. DLP çözümleri, hassas içeriği belirlemek ve bu içeriğin kullanımıyla ilgili eylemleri analiz etmek için kullanıcı odaklı sınıflandırma ve, içerik inceleme tekniklerinden yararlanır. Bu çözümler veriler üzerindeki aktiviteleri izler ve belirli içerik türleri ve sınıflandırılmış veriler için kabul edilebilir kullanım koşulları ve önceden tanımlanmış politikalar doğrultusunda denetim gerçekleştirir. Dolayısı ile DLP çözümleri veri sızıntısı ve veri çalınmasına karşı üstün önlem sağlamaktadır.

 

Kuruluşunuza özel olarak yapılan fizibilitenin ardından, en uygun DLP(Data Loss Prevention) çözümlerinin konumlandırılması, kurulumu ve entegrasyonu yetkin personelimiz tarafından sağlanmaktadır.

IPS/IDS Çözümlerİ

Saldırı Önleme/Tespit Sistemleri (IPS/IDS), güvenlik açığı istismarlarını tespit etmek ve önlemek için ağ trafiği akışlarını inceleyen bir ağ güvenliği ve tehdit önleme teknolojisidir. IPS genellikle doğrudan güvenlik duvarının arkasında bulunarak tehlikeli içeriği önleyen ilave bir teknir tedbir katmanı olarak konumlandırılmaktadır. IPS teknolojisi pasif bir sistem olan IDS’in aksine kaynak ile hedef arasındaki iletişimi aktif olarak analiz eder ve bu ağ trafiği üzerinde otomatik eylemler gerçekleştirmektedir. IDS ağ trafiğini pasif bir şekilde dinleyerek saldırıları bir yöneticiye bildirir, ancak tespit edilen bir istismar tarafından sistemin ele geçirilmesini önlemek için otomatik olarak harekete geçemez. Saldırganlar, ağa girdikten sonra güvenlik açıklarından çok hızlı bir şekilde faydalanabilirler, bu da IDS`i önleme çözümü olarak yetersiz kılar. Dolayısı ile günümüzde IPS/IDS sistemleri birlikte kullanılmaktadır.

 

Kuruluşunuza özel olarak yapılan fizibilitenin ardından, en uygun Saldırı Önleme/Tespit Sistemleri (IPS/IDS) çözümlerinin konumlandırılması, kurulumu ve entegrasyonu yetkin personelimiz tarafından sağlanmaktadır.

DOS/DDOS Koruma Çözümlerİ

DOS saldırıları, hedefi trafikle doldurarak veya ağın çökmesini tetikleyerek ağı kullanıclılar için erişilemez hale getirmeyi amaçlayan saldırı tipidir. Her iki durumda da DoS saldırısı, meşru kullanıcıları bekledikleri hizmet veya kaynaktan mahrum eder. DoS saldırıları, genellikle yüksek profilli kuruluşların web sunucularını hedef almaktadır. DoS saldırıları tipik olarak önemli bilgilerin veya diğer varlıkların çalınmasına veya kaybına yol açmasa da, kurbanın üstesinden gelmek için çok fazla zaman ve paraya mal olabilir.

 

DDoS saldırısı, hedefi sahte trafikle boğmak için çok sayıda saldırgan bilgisayar kullanan bir DoS saldırısının bir çeşididir. DDoS saldırısı bir tür DoS saldırısı olmasına rağmen, onu diğer DoS saldırılarından ayıran ve güçlendiren özellikler bulunmaktadır. Saldırgan, kontrolü altındaki virüslü bilgisayar ağı (Zombi Ordusu) sayesinde yıkıcı ölçekte bir saldırı gerçekleştirebilir. Saldıran sistemlerin (genellikle dünya çapında) dağılımı, gerçek saldırgan tarafın nerede olduğunu tespit etmeyi çok zorlaştırır. Saldıran sistemlerin görünüşte rastgele dağılımı nedeniyle hedef sunucunun trafiği yasadışı olarak tanıması ve bir girişi reddetmesi zordur.

 

Kuruluşunuza özel olarak yapılan fizibilitenin ardından, en uygun Dos/DDos çözümlerinin konumlandırılması, kurulumu ve entegrasyonu yetkin personelimiz tarafından sağlanmaktadır.

Davranış Analİzİ Çözümlerİ

Davranış Analizi Çözümleri; çalışan ve iş verimliliğini takip eden ve ölçümleyen, şirketteki bilgi sızıntılarının önüne geçen ve personel aktivitelerini inceleyerek personelin performansı ile ilgili kapsamlı raporlar sunan bilgi güvenliği çözümleridir.Kuruluşunuza özel olarak yapılan fizibilitenin ardından, en uygun Davranış Analizi çözümlerinin konumlandırılması, kurulumu ve entegrasyonu yetkin personelimiz tarafından sağlanmaktadır.

PAM Çözümlerİ

Günümüzde yaşanan güvenlik ihlallerinin bir çoğunun kuruluşların iç ağından gerçekleştiği tahmin edilmektedir. Kurum içerisinden gelebilecek muhtemel tehditler, ayrıcalıklı erişim haklarına sahip çalışanlarla ilişkilendirildiğinde oluşabilecek siber saldırıların etki alanlarının çok geniş olduğu görülmektedir. PAM(Privileged Access Management) çözümleri ile ayrıcalığın kötüye kullanımı, bir çalışan veya BT ağınıza erişim sağlamak için kuruma ait ele geçirilmiş kimlik bilgilerinden yararlanan bir siber suçlunun ayrıcalığı kötüye kullanımını kontrol ederek en etkin şekilde yönetebilirsiniz.

 

Ayrıcalıklı Erişim Haklarının yönetiminde kullanılan politikalar ile erişimler yetkilendirilir ve bu politikalar, kullanıcının adını, ana bilgisayar adını ve saatini inceleyen kapsamlı bir "kim, ne, nerede, ne zaman" modeline dayalı olarak kullanıcı etkinliğine izin verecek veya reddedecek şekilde yapılandırılır. Ayrıcalıkları bu şekilde yöneterek, kullanıcıların hangi komutları, hangi zamanda ve hangi konumdan çalıştırmaya yetkili olduklarını kontrol edebilirsiniz.

 

Kuruluşunuza özel olarak yapılan fizibilitenin ardından, en uygun PAM çözümlerinin konumlandırılması, kurulumu ve entegrasyonu yetkin personelimiz tarafından sağlanmaktadır.

MDM Çözümlerİ

Kuruluşlar, Mobil Cihaz Yönetim (MDM) çözümleri ile iş süreçlerinde gerekli olan bilgilere erişimde kullandıkları dizüstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve tabletler gibi cihazları izlemekte, yönetmekte ve güvenliklerini sağlamaktadır. Günümüzde mobil cihazların kullanımının artması ile bir çok farklı boyuttaki kuruluş veri güvenliğini sağlamak amacıyla mobil cihaz yönetimine yöneliyor. Mobil Cihaz Yönetimi (MDM) çözümleri ile mobil cihazlarla ilgili temel bilgilerin depolanması, cihazlarda hangi uygulamaların bulunabileceğine karar verme, cihazların yerini belirleme, kaybolması veya çalınması durumunda cihazların güvenliğini sağlamak mümkündür.

 

Kuruluşunuza özel olarak yapılan fizibilitenin ardından, en uygun Mobil Cihaz Yönetim (MDM) çözümlerinin konumlandırılması, kurulumu ve entegrasyonu yetkin personelimiz tarafından sağlanmaktadır.

Data Maskeleme Çözümlerİ

Veri Maskeleme, veri tabanları içerisinde yer alan hassas veya gizli bilgilere erişimi kontrol altına alan bir güvenlik teknolojisidir. Hem şirket içinde hem de bulutta yer alan kuruluşunuza ait veritabanlarında rol tabanlı veya konuma duyarlı hassas veri maskeleme ve hassas verileri anonim hale getirmek bu teknoloji ile mümkündür. Veri maskeleme çözümleri; GDPR, SOX, PCI DSS, HIPAA, ISO 27001 gibi bilgi güvenliğine ilişkin standartlara uyum çalışmaları sırasında da kuruluşların karşısına çıkmaktadır.

 

Kuruluşunuza özel olarak yapılan fizibilitenin ardından, en uygun Data Maskeleme çözümlerinin konumlandırılması, kurulumu ve entegrasyonu yetkin personelimiz tarafından sağlanmaktadır.

Olay Yönetİm Çözümlerİ

Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetim (SIEM) çözümleri, log üreten her türlü kaynaktan verileri alıp, anlamlı ve yorumlanabilir hale dönüştüren, veriler arasındaki ilişkileri görselleştiren olay yönetim sistemidir. SIEM çözümleri, bir ağda gerçek zamanlı olarak bütünsel bir görünüm sağlar ve BT ekiplerinin güvenlik tehditlerine karşı mücadelede daha proaktif olmalarına yardımcı olur. SIEM çözümleri ile olaylar tespit edilebilir, önceliklendirilebilir ve yönetilebilir hale gelmektedir. Ağlarında neler olup bittiğini gerçek zamanlı olarak görmek ve kontrol etmek isteyen kuruluşlar için SIEM çözümleri kritik öneme sahiptir.

 

Kuruluşunuza özel olarak yapılan fizibilitenin ardından, en uygun SIEM çözümlerinin konumlandırılması, kurulumu ve entegrasyonu yetkin personelimiz tarafından sağlanmaktadır.

SOC & SOAR Çözümlerİ

SOC, kuruluşların siber güvenlik ekiplerinin izleme yaptığı, güvenlik ihlallerine karşı savunma süreçlerinin yürütüldüğü, tehditlerin belirlendiği ve güvenlik araştırmalarının yürütüldüğü fiziksel alanlardır. SOC’ler güvenlik personelleri arasındaki iş birliğini kolaylaştırmak için oluşturulmuş olup, Güvenlik olaylarının ele alınma sürecini düzene koymanın yanı sıra, analistlerin güvenlik olaylarını daha verimli ve etkili bir şekilde önceliklendirmesi ve çözmesine yardımcı olurlar. SOC`lerde, önleme, olay günlüğü, otomasyon, algılama, araştırma, düzenleme ve yanıt için birçok farklı araç kullanır. SOAR teknolojisi ise, siber güvenlikle alakalı kişiler ve araçlar arasındaki görevleri koordine ederek, otomatikleştirmeye yardımcı olarak şirketlerin siber güvenlik saldırılarına hızlı bir şekilde yanıt vermesine ve genel güvenlik süreçlerinin iyileştirmesine olanak tanır. SOAR araçları, insan görevlerinin yanı sıra farklı güvenlik araçlarını ve iş akışlarını otomatikleştirerek koordine eder.

 

SOAR çözümleri; orkestrasyon, akıllı otomasyon, olay yönetimi ve interaktif araştırma gibi teknolojileri tek bir çözümde bir araya getirmektedir. Dolayısıyla tek bir merkezi konsol üzerinden güvenlik yönetimi ve koordinasyonu mümkün olmaktadır. Günümüzde kuruluşlar; Giderek artan karmaşık güvenlik tehditleri, kötü niyetli tehdit aktörlerinin büyüklüğü ve artışı, birbiriyle konuşmayan bir çok güvenlik aracının kullanımı, yetkin olmayan personel eksikliği, güvenlik uyarıları karşısında ekiplerin müdahale sürelerindeki yavaşlık gibi bir çok zorlukla karşı karşıya kalmakta ve bu sebeple SOAR çözümlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

 

Kuruluşunuza özel olarak yapılan fizibilitenin ardından, en uygun SOC&SOAR çözümlerinin konumlandırılması, kurulumu ve entegrasyonu yetkin personelimiz tarafından sağlanmaktadır.